ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 4 guests online

โพลล์

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
  

Login Form

Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one

สถิติ

OS: Linux c
PHP: 5.3.29
MySQL: 5.5.39-log
Time: 19:46
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Members: 10354
News: 120
WebLinks: 9
Visitors: 7599328
? BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ ?
 

          เจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์    เข้าร่วมโครงการ  “ BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ ”      กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  พระชนมพรรษา ๘3 พรรษา 12 สิงหาคม  2558    เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า  ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ   และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน    ในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง    โดยมี  นายภุชงค์  โพธิกุฏสัย      ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์          เป็นประธานในพิธี   เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2558    ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการปลูกป่าต้นไม้พะยูง เพื่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติฯ
Image Image

        แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์    จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องใน  “ เทศกาล วิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ”     เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีงามในการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทาง พระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติธรรมรักษาศีล สวดมนต์ ปฏิบัติกรรมฐานและฟังธรรมบรรยาย โดยพระครูอรัญญสุเมธาภรณ์  เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  ๒๕๕8   ณ วัดป่าทุ่งศรีเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์    และนายอำนาจ  ป้านสุวรรณ    ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์    พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด  จัดโครงการปลูกป่าต้นไม้พะยูง  เพื่อชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 90พรรษา พ.ศ. 2560  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา พ.ศ. 2559  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 65 พรรษา พ.ศ.2559   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา พ.ศ.2558  ในช่วงสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558   เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  เมื่อวันที่  4  มิถุนายน  ๒๕๕8     ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ , บริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ และหมวดทางหลวงยางตลาด จำนวน  454  ต้น  โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์   และผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมปลูกต้นไม้พะยูงดังกล่าว

Image Image
Image Image
ตรวจประเมินผลงานแขวงทางหลวงดีเด่น ประจำปี 2558
1197.jpg1235.jpg
      
         นายอำนาจ  ป้านสุวรรณ   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์    พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด   ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน “ แขวงทางหลวงดีเด่น ”  ประจำปี 2558    โดยมี    นายสมบูรณ์   แก้วลมัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8  ตำแหน่งที่ 1  เป็นประธาน  ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้มีคณะกรรมการในสังกัด   สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)  ได้แก่ หัวหน้าส่วน / ฝ่าย และรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ  แขวงทางหลวงในสังกัด  จำนวน  13  คน  เข้ารับฟัง การบรรยายสรุป  และร่วมตรวจประเมินสายทางด้วย    เมื่อวันที่  26 - 27  พฤษภาคม   ๒๕๕8   ณ  ห้องประชุมพิมุขมนัสกิจ     แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์       

267.jpg1282.jpg
โครงการกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ประจำปี 2558 ?
Image Image

          นายอำนาจ  ป้านสุวรรณ    ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์    พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมบูรณาการกับจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการกิจกรรมกาแฟยามเช้า  “ ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ประจำปี  2558 ”   ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้มีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ  11  หน่วยงาน    เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติดต่อประสานงาน  และส่งเสริมความสามัคคี ของจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี  นายสุรพจน์   รัชชุศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นประธาน   เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  ๒๕๕8  ณ  อาคารอเนกประสงค์  แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 

ImageImageImage
<< Start < Previous 1 2 3 Next > End >>

Results 1 - 14 of 31