ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 5 guests online and 1 member online
  • Dwaynemymn

โพลล์

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
  

Login Form

Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one

สถิติ

OS: Linux c
PHP: 5.3.29
MySQL: 5.5.39-log
Time: 14:11
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Members: 8235
News: 112
WebLinks: 8
Visitors: 7207283
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Image Image

             แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์    ได้กำหนดจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการใหม่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2558   โดยทำการขยายจาก  2  เป็น 4  ช่องจราจร    ทางหลวงหมายเลข  12   ตอนกาฬสินธุ์ – สมเด็จ  ตอน 2   ระหว่าง  กม. 651 + 400 – กม. 664 + 550    ระยะทางรวม  13.150  กิโลเมตร   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียดโครงการ  สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง    ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน  ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยมี นายอานัฐ  นิธิวัฒนพงษ์    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์   เป็นประธาน   และ  นายประสงค์  มูลศรี    รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  ฝ่ายปฏิบัติการ   เป็นผู้กล่าวรายงาน   เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2558  เวลา  09.00 – 13.00 น.    ณ  อาคารประชุม 1  เทศบาลตำบลนาจารย์   อำเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์
Image Image
Image Image
โครงการปรับปรุง ทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2009
          แขวงการทางกาฬสินธุ์    ได้กำหนดจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน   โครงการปรับปรุง   ทางหลวงผ่านย่านชุมชน  ทางหลวงหมายเลข 2009   ตอน ห้วยเม็ก – ท่าคันโท    ระหว่าง  กม.11 + 670 –  กม. 12 + 360   ระยะทาง  0.690  กิโลเมตร   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียดโครงการ  สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง    ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน  ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยมี นายอานัฐ  นิธิวัฒนพงษ์    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงการทางกาฬสินธุ์   เป็นประธาน   และ  นายประสงค์  มูลศรี    รองผู้อำนวยการแขวงการทางกาฬสินธุ์  ฝ่ายปฏิบัติการ   เป็นผู้กล่าวรายงาน    เมื่อวันที่   18  กุมภาพันธ์  2558    เวลา  09.30 – 13.00 น.   ณ   หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี   อำเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์
Image Image
Image Image
โครงการปรับปรุง ทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 227
            แขวงการทางกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข  227    ตอน กาฬสินธุ์ – แยกดงแหลม   ระหว่าง กม.0 + 900 – กม. 2 +150  ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียดโครงการ  สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น   โดยมี นายอานัฐ  นิธิวัฒนพงษ์    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงการทางกาฬสินธุ์   เป็นประธาน และ นายประสงค์  มูลศรี    รองผู้อำนวยการแขวงการทางกาฬสินธุ์ฝ่ายปฏิบัติการ   เป็นผู้กล่าวรายงาน     เมื่อวันที่   4  กุมภาพันธ์  2558   เวลา  09.00 – 12.00 น.   ณ  อาคารอเนกประสงค์  แขวงการทางกาฬสินธุ์   อำเภอเมือง    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
40.jpg
30.jpg
10.jpg
20.jpg
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day

Image Image

        นายพูลศักดิ์  สาระคร  ผู้อำนวยการแขวงการทางกาฬสินธุ์  พร้อมเจ้าหน้าที่   ร่วมบูรณาการกับจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  Big  Cleaning  Day , การปลูกต้นมะหาด  ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  82  พรรษา  12  สิงหาคม  2557     ซึ่งในงานครั้งนี้   มี  พระเดชพระคุณพระเทพปัญญาเมธี  เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง , พระครูปริยัติพัฒนกิจ (เจ้าคณะอำเภอดอนจาน) , พระครูปัญญามัชฌิมานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์   พร้อมด้วย  พ.อ.จักรพงษ์   กระจ่างพุ่ม รอง ผอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์   และ   พ.อ.จุมพล  จุมพลภักดี   รอง ผบ.กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์  เข้าร่วมงาน    โดยมี   นายภุชงค์   โพธิกุฏสัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธี    เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2557   ณ  ทางหลวงหมายเลข  12  1902  ตอน  ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผ้าอ้อม  ช่วง กม.628+835  (บริเวณทางเข้าเมืองแยกโนนตาล)  จังหวัดกาฬสินธุ์

Image  Image

Image  Image

<< Start < Previous 1 2 Next > End >>

Results 1 - 14 of 25