ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 11 guests online

โพลล์

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
  

Login Form

Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one

สถิติ

OS: Linux c
PHP: 5.3.29
MySQL: 5.5.39-log
Time: 03:05
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Members: 8500
News: 116
WebLinks: 8
Visitors: 7319731
ตรวจประเมินผลงานแขวงทางหลวงดีเด่น ประจำปี 2558
1197.jpg1235.jpg
      
         นายอำนาจ  ป้านสุวรรณ   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์    พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด   ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน “ แขวงทางหลวงดีเด่น ”  ประจำปี 2558    โดยมี    นายสมบูรณ์   แก้วลมัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8  ตำแหน่งที่ 1  เป็นประธาน  ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้มีคณะกรรมการในสังกัด   สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)  ได้แก่ หัวหน้าส่วน / ฝ่าย และรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ  แขวงทางหลวงในสังกัด  จำนวน  13  คน  เข้ารับฟัง การบรรยายสรุป  และร่วมตรวจประเมินสายทางด้วย    เมื่อวันที่  26 - 27  พฤษภาคม   ๒๕๕8   ณ  ห้องประชุมพิมุขมนัสกิจ     แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์       

267.jpg1282.jpg
โครงการกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ประจำปี 2558 ?
Image Image

          นายอำนาจ  ป้านสุวรรณ    ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์    พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมบูรณาการกับจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการกิจกรรมกาแฟยามเช้า  “ ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ประจำปี  2558 ”   ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้มีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ  11  หน่วยงาน    เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติดต่อประสานงาน  และส่งเสริมความสามัคคี ของจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี  นายสุรพจน์   รัชชุศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นประธาน   เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  ๒๕๕8  ณ  อาคารอเนกประสงค์  แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 

ImageImageImage
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่องการปิด ? เปิดจุดกลับรถ (U- Turn)
Image Image

             แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์   ได้กำหนดจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน  เรื่องการปิด – เปิดจุดกลับรถ (U- Turn) บนทางหลวงหมายเลข  12  ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว – หนองผ้าอ้อม  ปิดทางแยกที่  กม.622 + 832   และ เปิดจุดกลับรถที่ กม.623 + 470    เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสาร  สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  ตลอดจนบริการประชาชน  ตามที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากราษฎร  และนายกเทศมนตรีตำบลโคกศรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณดังกล่าว โดยมี    นายอำนาจ  ป้านสุวรรณ    ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  เป็นประธาน และ นายประสงค์  มูลศรี   รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  ฝ่ายปฏิบัติการ   เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการปิด – เปิดจุดกลับรถบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2558  เวลา  14.00 น.   ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกศรี    อำเภอยางตลาด     จังหวัดกาฬสินธุ์
ImageImageImage
กิจกรรมทำพิธีบวชต้นไม้พะยูง
Image Image

         นายอำนาจ  ป้านสุวรรณ   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์     พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมกับพระครูชิณวงศ์โสภณ  เจ้าอาวาสวัดประชาสามัคคี  และนายมงคล  สำราญเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง   ร่วมกิจกรรมทำพิธีบวชต้นไม้พะยูง ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม   บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 CS. 0902    ตอนปากทางเขื่อน - หนองผ้าอ้อม   กม. 639 + 400   ด้านขวาทาง   (บริเวณใกล้สถานีบริการน้ำมัน ปตท.)   ณ บ้านมอดินแดง   ตำบลโพนทอง   อำเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์     เมื่อวันที่  21  เมษายน  2558    เพื่อเป็นการคุ้มครองรักษาต้นไม้   ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งรักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารให้อุดมสมบูรณ์  และสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาต้นไม้

Image Image Image
<< Start < Previous 1 2 3 Next > End >>

Results 1 - 14 of 29